UWAGA !!!

 

 

Uczniowie klas :

 

2tl, 2ti, 3ti, 2ta, 2zb, 3tr, 3zw, 3tp, 3tj, 3th

 

 

 

dnia 18 maja 2018 r. (piątek) o godz.10.45 w AULI

 

Zespołu Szkół, CKU w Gronowie,

 

odbędzie się obowiązkowe szkolenie

 

 

 

dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

w sesji: czerwiec/lipiec 2018 r.

 

 

Na szkoleniu zostaną rozdane indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.