UWAGA !!!

 

1) Uczniowie klas :

 

4tp, 4ti, 4tr, 4th, 4tj

 

2) słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 

KKO – R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej,

 

KKF – R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

  

KKK – A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

KKU – M.46 Eksploatacja systemów mechatronicznych

w rolnictwie

 

KKP – M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych

 

3) oraz absolwenci lat ubiegłych

 

 

 

dnia 16 maja 2018 r. (środa) o godz.16.30 

w AULI Zespołu Szkół, CKU w Gronowie,

 

odbędzie się obowiązkowe szkolenie

 

dla osób chcących przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

w sesji: czerwiec/lipiec 2018 r.

 

 

Na szkoleniu zostaną rozdane indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.