Informujemy, że od 18 listopada 2017 r. obowiązuje zmieniony plan w szkołach dla dorosłych i na KKZ.